O podjetju


Kontaktirajte nas

Da boste svoj dom lahko čim bolj optimalno opremili tudi v skladu z vašimi željami, se obrnite na nas!


01 / 724 00 00 


prodaja@roltek.si

Uradni podatkiFirma družbe
: Roltek d.o.o., Rolete - Rolo vrata

Skrajšana firma: Roltek d.o.o.

Sedež podjetja: Želodnik 19, SI-1233 Dob pri Domžalah

Matična številka: 5894654

ID za DDV: SI36860514

Davčna številka: 36860514

TRR: NLB Banka Domžale
          Št.: 02300-0013451587
          SWIFT (BIC): LJ BA SI 2X
         IBAN: SI56 0230 0001 3451 587


Družba je registrirana: Okrožno sodišče v Ljubljani
Srg: 95/02029, št. vložka: 1/26207/00, osnovni kapital: 598.265 €

Direktor: Janez Kosec

PREDSTAVNIŠTVA:

Roltek HRVAŠKA / Roltek HRVATSKA:

Firma družbe: Roltek d.o.o., Rolete - Rolo vrata
Sedež podjetja: Hrusta 1/12b, HR-51260 Crikvenica
www.roltek.hr

Roltek AVSTRIJA / Roltek ÖSTERREICH:
Firma družbe: ROLTEK Rolladen Tore Handelsgesellschaft KEG 
Sedež podjetja: St. veiter Str. 99, A-9020 Klagenfurt 
www.roltek.at