Garažna vrata


Kontaktirajte nas

Da svoj dom čim bolje opremite, a u skladu sa Vašim željama, molimo Vas da nas kontaktirate!


 

info@roltek.hr

Upravljanje garažnih vrata

Motorni pogon je standardna komponenta svih Roltek garažnih vrata. S upotrebom ručnog daljinskog upravljača možete udobno u svakom trenutku ući u garažu a da ne napustite vaše vozilo. Prepustite se udobnosti, koju Vam nude naša automatizirana garažna vrata! 

Pogon svih Roltek rolo vrata je izdržljiv i izrađen iz vrhunskih materijala, koji garantiraju dugi vijek trajanja. Svi električni motori i ugrađena elektronika ispunjavaju stroge zahtjeve europskih standarda. U slučaju nestanka električne energije je moguće vrata otvoriti pomoću ručice za otvaranje u nuždi (stropna vrata) ili  opcijsko s upotrebom monokomandne ručice (rolo vrata). 
 
Za sigurnosno kretanje vrat brine opcijska fotoćelija. Sigurnost vam nudi i tlačna sklopka, koja je ugrađena u završnoj lameli i prepoznaje svaku prepreku. U slučaju naleta na prepreku vrata se dižu do gornjeg konačnog položaja i sprečavaju moguća oštećenja.

Izbrati možete između brojnim dodacima za upravljanje garažnih vrata:
upravljanje vrat1.jpg Tlačna sklopka i tlačna guma
Za dodatnu sigurnost u naletu na preprekumožete koristiti tlačnu sklopku. Kada se poveća pritisak u gumi vrata se automatski dižu.
upravljanje vrat3.jpg Fotoćelija za dodatnu sigurnost
Kod čestog prolaza kroz garažu i ostale prostore preporučamo upotrebu opcijske fotoćelije
upravljanje vrat6.jpg Ključ prekidač
Pored daljinskog upravljača možete upravljati i preko ključ prekidača. Prekidač se može namjestiti ispred ili u prostoru, s okretanjem ključa vrata će se podignuti ili spustiti.
upravljanje vrat4.jpg Taster prekidač za upravljanje
Klasični prekidač za impulsno upravljanje vrata vam omogućava kontrolirano podizanje i spuštanje garažnih vrata. Prekidač u prostoru če vam uvijek biti na dohvatu ruke.
upravljanje vrat5.jpg Kodirni prekidač
S upotrebom kodirne naprave ćete ulaz u vaše prostore omogućiti samo odabranima te ćete in na ta način zaštititi neautorizirani ulazak.
upravljanje vrat2.jpg Otvaranje u sili
U primjeru inestanka električne energije nudimo vam opcijsko ručno otvaranje s monokomandnom palicom. Na ta način ćete nesmetano upotrebljavati vrata i kada pogon ne bude u mogućnosti.